БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Октомври 2018
Фунгициди

ТАНГО® СУПЕР

Изборът на познавачите!

Широкоспектърен системен двукомпонентен фунгицид с дълъг период на защита, за борба срещу гъбни болести по пшеница и ечемик

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Сигурна и надеждна защита срещу всички икономически важни болести
  • Единствената формулация с газова фаза, осигуряваща защита и на нетретираните повърхности
  • Гарантирано дълго действие – 5-6 седмици
  • Най-силният триазол в комбинация с морфолин

Контакт

Контакт

Ефикасност на Танго супер срещу брашнеста мана
Контрола

Ефикасност на Танго супер срещу брашнеста мана
Танго Супер

Ефикасност на Танго супер в ечемик

Ефикасност на Танго супер в ечемик

Ефикасност на Танго Супер срещу септориоза

Ефикасност на Танго супер срещу септориоза
Контрола

Ефикасност на Танго супер срещу септориоза

Танго Супер

Product Information

Общ

Име:ТАНГО® СУПЕР
Формулация:Суспоемулсия (суспензия в масло)
Активно вещество:
  • 84 г/л Епоксиконазол
  • 250 г/л Фенпропиморф
Информационен лист за безопасностТАНГО СУПЕР
Изтегли безплатно PDF четец

Подробна информация за култури и вредители

Пролетен ечемик

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Брашнеста мана Erysiphe graminis
80-100 мл/дка

Пшеница

Пшеница
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Брашнеста мана Erysiphe graminis
80-100 мл/дка
Жълти петна по листата
80-100 мл/дка
Кафява ръжда
80 мл/дка
Листен пригор
80 мл/дка
Петносване по плевелите
80 мл/дка
Фузариум по класа
80 мл/дка
Черна стъблена ръжда
80 мл/дка

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване