Product Datasheet
Октомври 2017
Хербициди

РЕКОРД®

За контрол на РЕКОРД-ен брой плевели

Икономически ефективна технология за пълен контрол на плевелите

Култури:

царевица

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Едно третиране- рекорден контрол на житни и широколистни плевели вкл. балур от коренища и паламида
  • 3 активни вещества с 3 различни механизма на действие осигуряват пълна ефикасност без риск от резистентност
  • Гъвкавост- възможност и за разделно третиране
  • Качествено покритие

Брошури

Контакт

Контакт

Ефикасност на Рекорд срещу житни плевели 14 дни след третиране

Ефикасност на Рекорд 45 дни след третиране- с. Овча могила, обл. Велико Търново.

Product Information

Общ

Име:РЕКОРД®
Формулация:Келвин ОД; Камбио (Разтворим концентрат)
Активно вещество:
  • 320 г/лБентазон
  • 90 г/лДикамба
  • 40 г/лНикосулфурон

Подробна информация за култури и вредители

царевица

царевица
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Житни и широколистни плевели
Келвин ОД- 125 мл/дка; Камбио- 200 мл/дка Във фаза 2-6-ти лист на културата и едногодишните плевели, 15-20 см височина на паламидата и балура от коренища.

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване