БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Октомври 2018
Хербициди

БИАТЛОН® 4D

Новият ГОЛЯМ хербицид за всички житни култури

Най-новият противошироколистен хербицид за всички житни култури

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Контрол на трудните плевели
  • Регистрация от 3-ти до флагов лист
  • Гъвкав спрямо климатичните условия
  • Отлична смесимост с други продукти
Контакт

Контакт

Контрола

Биатлон 4D

Средата Нетретирано, в дясно - Биатлон 4D, в ляво - еталонен продукт

Контрола

Биатлон 4Д

 

Контрола

Биатлон 4Д

Контрола

Биатлон 4Д

Контрола

Биатлон 4Д

Product Information

Общ

Име:БИАТЛОН® 4D
Формулация:Вододиспергируем гранулат (ВГ)
Активно вещество:
  • 714 г/кгТритосулфурон
  • 54 г/кгФлорасулам
Информационен лист за безопасностБиатлон 4 D
Изтегли безплатно PDF четец

Подробна информация за култури и вредители

Овес

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ През пролетта: до поява на флагов лист на културата

Пролетен ечемик

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Други
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ През есента: след фаза 3-ти лист

Пшеница

Пшеница
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ През есента: след фаза 3-ти лист

Ръж

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ През есента: след фаза 3-ти лист

Тритикале

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
5 гр/дка Биатлон + 50 мл/дка ДЕШ През пролетта: до поява на флагов лист на културата

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване