БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Ноември 2018
Хербициди

ПУЛСАР® ПЛЮС

Най- широкоспектърният хербицид, още по-добър

Clearfield® Plus е технология за производство на слънчоглед от следващо поколение, която управлява риска и максимизира добивите. Технологията включва най-съвременна генетика хибриди, подобрена хербицидна толерантност и още по-добър контрол на плевелите и синята китка с Пулсар Плюс.

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • По-висока степен на ефикасност и разграждане на восъчно-власинков налеп по повърхността на плевелите
  • Понижава PH-то и повърхностното напрежение на работния разтвор
  • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества, както и по-добър контрол на житни, широколистни и коренищните плевели
Контакт

Контакт

Още по-добър контрол на плевелите с Пулсар плюс

Благодарение на бързото си проникване и по-лесно преодоляване на защитните механизми на плевелите , Пулсар плюс осигурява и възможност за адаптиране и диференциране на дозите според заплевеляването, вида и фазата на плевелите

Отлично покритие и прилепване на работния разтвор на Пулсар плюс визуализирано на флуорисцентна светлина- доказателство за повишена хербицидна ефективност

Нетретирано

Пулсар Плюс

Product Information

Общ

Име:ПУЛСАР® ПЛЮС
Формулация:Разтворим концентрат (СЛ)
Активно вещество:
  • 25 г/лИмазамокс с комплекс от аджуванти
Информационен лист за безопасностПУЛСАР ПЛЮС (367,4 kB)
Изтегли безплатно PDF четец

Подробна информация за култури и вредители

Clearfield plus хибриди слънчоглед

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Житни и широколистни плевели
120-200 мл/дка 2-8 ми лист на културата

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване