БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Октомври 2018
Хербициди

РЕКОРД® НОВ

Нов пакет за нови рекорди!

Новият Калам с двойно системно действие отличен контрол на всички широколистни плевели, в т.ч паламида и лобода и новият Келвин Ултра-безотказния балурицид с нова формулация!

Култури:

царевица

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Едно третиране – контрол на житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида.
  • Три актвни вещества – три различни механизма на действие осигуряващи пълна ефикасност с/у плвелите, без риск от резистентност.
  • Гъвкаво приложение – възможност за едновременно и разделно третиране на продуктите.
  • Отлична прилепимост, проникване и разрушаване власнковият и восъчен слой на плевелите.
  • Пълна селективност за културата, което позволява тя да прояви пълният си добивен потенциал.
Контакт

Контакт

Контрола

Рекорд® Нов

Product Information

Общ

Име:РЕКОРД® НОВ
Формулация:Калам - Вододиспергируеми гранули (ВГ, ДФ); Келвин Ултра - Маслена дисперсия (ОД)
Активно вещество:
  • 600 г/кг Дикамба
  • 43 г/л Никосулфурон
  • 125 г/кг Тритосулфурон

Подробна информация за култури и вредители

царевица

царевица
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Житни и широколистни плевели
Келвин Ултра - 125 мл/дка; Калам - 30 мл/дка + ДЕШ (Пакет за 80 дка)

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване