Представяме Ви AgCelence®

Иновативна концепция без аналог в света на растителната защита.


Продуктите от концепцията AgCelence® успоредно със защита от болести предоставят на растенията възможността да проявят целия си генетичен и производствен потенциал чрез:

  • повишаване физиологичните процеси в растенията
  • завишаване толерантността на стрес при културите
  • защита на посевите от болести


В следствие Вашите растения:

  • по-пълноценно усвояват водата и хранителните вещества
  • са предпазени от преждевременно узряване
  • се развиват жизнени и здрави

В резултат на AgCelence® продуктите Вие получавате:

  • увеличени добиви
  • продукция с повишено качество
  • по-висока ефективност на производството


AgCelence® продуктите Ви дават по-висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност в решенията, които вземате. Вашите растения ще растат силни и здрави с възможност за реализиране на пълния добивен потенциал.

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Посетете страниците на БАСФ по света

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване