БАСФ Растителна Защита България

Представяме Ви AgCelence®

Иновативна концепция без аналог в света на растителната защита.


Продуктите от концепцията AgCelence® успоредно със защита от болести предоставят на растенията възможността да проявят целия си генетичен и производствен потенциал чрез:

  • повишаване физиологичните процеси в растенията
  • завишаване толерантността на стрес при културите
  • защита на посевите от болести


В следствие Вашите растения:

  • по-пълноценно усвояват водата и хранителните вещества
  • са предпазени от преждевременно узряване
  • се развиват жизнени и здрави

В резултат на AgCelence® продуктите Вие получавате:

  • увеличени добиви
  • продукция с повишено качество
  • по-висока ефективност на производството


AgCelence® продуктите Ви дават по-висока възвръщаемост на инвестициите и сигурност в решенията, които вземате. Вашите растения ще растат силни и здрави с възможност за реализиране на пълния добивен потенциал.

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

 

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване