Успешни в БългарияПрез 2018/19 г. БАСФ стартира инициатива насочена към студентите с аграрен профил на обучение в три различни програми:

Присъединете се към екипа ни, за да развием заедно последни иновации от света на растителната защита, като споделите идеи и материали, свързани с действието на:  • Систива и Приаксор в житни кулктури;
  • Пулсар Плюс в слънчоглед;
  • БАСФ фунгициди в трайни насаждения

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване