БАСФ Растителна Защита България

Технологията, която решава четирите основни проблема в слънчогледопроизводството!


Clearfield® технологията е в България от 2003 г. и за този дълъг период е налице тотална удовлетвореност от всички фермери, които са я прилагали. Предвид голямото почвено разнообразие, различната степен на заплевеляване, неравномерните по време и количества валежи в страната, БАСФ България предлага технологията, която предоставя свобода в избора набългарския земеделец в зависимост от неговите конкретни условия. Clearfield® е технология, която Ви позволява да получите добри добиви дори и при силно заплевелени полета, резултат който е невъзможно да се постигне с други технологии.


Clearfield® технологията възниква в началото на последното десетилетие. Бързо набира скорост и през 2003 година е успешно внедрена в най-големите страни, производители на слънчоглед - Аржентина, Турция и САЩ.


Технологията Clearfield: Технология за едновременен контрол на всички плевели и паразита синя китка при Clearfield толерантни хибриди слънчоглед

Спектрум


Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели

Ползите за Вас:


 • Изгодната алтернатива на ацетохлорите
 • Чист старт без едногодишни житни и някой широколистни плевели
 • По-добър контрол на житните плевели спрямо останалите почвенни хербициди

Стомп


Хербицид за борба срещу едногодишни широколистни и някой житни плевели при полски, технически, зеленчукови, овощни и украсни култури

Ползите за Вас:


 • Отличен контрол на едногодишни широколистни и житни плевели
 • Широк прозорец на приложение- почвено и ранно вегетационно
 • Страндарт за контрол на див синап
 • Отлична селективност- не стресира културите и позволява достигането на добивния потенциал
 • Единственият хербицид, който може да се прилага при над 30 земеделски култури

Уинг П


Двукомпоненетен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и широколистни плевели при слънчоглед и царевица

Ползите за Вас:


 • Едновремен контрол на едногодишни житни и широколистни плевели
 • Дълъг период на приложение- почвено и ранно вегетационно
 • Отлична селективност

Пулсар


Широкоспектърен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително и паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед

Ползите за Вас:

 • Чиста среда за развитие на културата, с едно третиране - спестени разходи и организация за допълнителни третирания
 • Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища
 • Контрол на всички раси на паразита синя китка и застраховка на Вашите полета
 • Допълнително почвено действие срещу вторично поникващи плевели (до 30%)
 • Бързо абсорбиране на хербицида от плевелите

Пиктор


Фунгицид от концепцията AgCelence, koйто защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес

Ползите за Вас:

 • По-високи добиви средно с 15%
 • Подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес
 • Цялостна защита срещу всички важни болести
 • Повишено маслено съдържание и по-малко загуби при прибиране на реколтата
 • Отлична устойчивост на измиване от дъжд
 • Активни вещества с различен механизъм на действие и безопасност от резистентност
 • Възможност за третиране с Пиктор при различни фенофази
 • Безопасност за пчелите

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване