БАСФ Решения в земеделието България

Контакт с БАСФ Растителна Защита

За всякаква допълнителна информация относно нашите продукти или технологии - свържете се с:

  • регионален представител на БАСФ Растителна Защита;
  • с централния ни офис, от който ще получите информация за всичко свързано с растителната защита. Можете да ни намерите всеки работен ден от 9:00 до 17:30.
BASF Office

БАСФ ЕООД

бул. България 118, Абакус Бизнес Център, ет.1,

1618 София, България


тел: +359 2 915 20 45

факс: +359 2 915 20 42

Office Map

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване