БАСФ Решения в земеделието България

Регионални Представители на БАСФ България, Отдел Растителна Защита


Нашите представители са на Ваше разположение! Обърнете се към най-близкия до Вас представител...

 

Мария Неделчева

Търговски Мениджър

Тел.: 0886 686 599

 

Върбан Върбанов

Регионален Търговски Мениджър

за Южна България

Тел.: 0884 113 005

Стефан Недев

Търговски представител

Южна България

Ямбол и Сливен

Тел.: 0882 591 553

Константин Димов

Търговски представител

Южна България

Хасково и Кърджали

Тел.: 0887 202 718

Todor Manilov

Тодор Манилов

Технически специалист

Тел.: 0886 929 009

Десислава Драгнева

Търговски представител

Североизточна България

Разград, Шумен и Търговище

Тел.: 0884 354 227

Светослав Бонев

Търговски представител

Североизточна България

Добрич и Варна

Тел.: 0886 674 609

Деница Войчева

Търговски представител

Североизточна България

Русе и Силистра

Тел.: 0884 41 78 69

Димитър Куюмджиев

Технически специалист

Североизточна България

Tел.: 0882 505 995

Цветан Личев

Регионален Търговски Мениджър

Северозападна и Централна Северна България

Тел.: 0882 301 480

Любомир Трифонов

Търговски представител

Северозападна и Централна Северна България

Велико Търново

Тел.: 0889 514 721

Ивайло Георгиев

Търговски представител

Северозападна и Централна Северна България

Плевен, Ловеч, Кнежа

Тел.: 0882 472 913

Валерий Масларски

Старши технически специалист

Тел.: 0885 127 575

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване