БАСФ Решения в земеделието България

Растителнозащитна технология житни култури на БАСФ


Като компания с традиции в растителната защита, БАСФ предлага пълни решения в борбата с

  • Плевели
  • Болести и неприятели
Пшеница и Ечемик

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване