БАСФ Решения в земеделието България

Растителнозащитна технология царевица на БАСФ

Приоритет в извеждането на правилната растителна защита в царевицата е борбата с плевелите, тъй като редица проучвания показаха, че те може да редуцират добива с 70-90% или да го компроментират напълно.БАСФ разработи технологията си така, че да осигурява максимална протекция на Вашите полета.


Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване