БАСФ Решения в земеделието България

Растителнозащитна технология Clearfield слънчоглед


БАСФ Растителна Защита Ви дава не просто добри продукти. Предлагаме на вниманието Ви цялостен растителнозащитен подход. Разработената, съвместно с европейски специалисти, технологията е всичко, от което имате или ще имате нужда през сезона!

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване