БАСФ Решения в земеделието България

Растителнозащитна технология лозя

Лозата се напада от множество болести и неприятели, които са в състояние изцяло да компрометират реколтата. Растителната защита е основен елемент от технологията на отглеждане. Необходимостта от пълното опазване на вредители през цялат а вегетация изисква разработването на растителнозащитна схема. БАСФ предлага технологична схема, осигуряващи оптимален контрол на болестите, неприятелите и плевелите.

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване