БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Ноември 2018
Хербициди

БУТИЗАН®

За безпрепятствен старт на рапицата

Селективен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение за борба срещу едногодишни широколистни и житни плевели при маслодайна рапица

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Безпрепятствен старт за рапицата
  • Дълго почвено действие, дори и при сухи условия
  • Отлична селективност и широк прозорец на приложение - до 2-ри лист на плевелите
Контакт

Контакт

Отличен контрол на лайка и чист старт на културата с Бутизан®

По-чисти полета напролет след третиране с Бутизан® наесен

Product Information

Общ

Име:БУТИЗАН®
Формулация:Суспензионен концентрат (СК)
Активно вещество:
  • 400 г/л Метазахлор
Информационен лист за безопасностБУТИЗАН
Изтегли безплатно PDF четец

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване