БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Ноември 2018
Фунгициди

ПИКТОР®

Премиум фунгицид в рапица и слънчоглед + 15% средно по-високи добиви

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • По-високи добиви средно с 15% (2010-2016г)
  • Подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес
  • Повишено маслено съдържание
  • Цялостна защита срещу всички важни болести

Контакт

Контакт

Отличен AgCelence ефект на Пиктор в рапица

Ефикасност срещу болести по слънчоглед

Дясно - Пиктор, ляво - Нетретирано.

Ефикасност срещу болести по слънчоглед

Дясно - Пиктор, Ляво - Нетретирано

Ефикасност на Пиктор срещу склеротиня, с.Недоклан

Дясно - Пиктор, Ляво - Контрола.

Здрави растения, незасегнати от склеротиня, благодарение на Пиктор

Дясно - Пиктор, Ляво - Контрола.

Увеличение на добива от Пиктор в слънчоглед на производствени площи

България, 2011 - 2015 г.

Product Information

Общ

Име:ПИКТОР®
Формулация:Суспензионен концентрат (СК)
Активно вещество:
  • 200 г/л Боскалид
  • 200 г/л Димоксистробин
Информационен лист за безопасностПИКТОР
Изтегли безплатно PDF четец

Подробна информация за култури и вредители

Рапица

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Алтернария
50 мл/дка Начало на цъфтеж
Склеротиня
50 мл/дка Начало на цъфтеж

Слънчоглед

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Алтернария
30-50 мл/дка Начало на цъфтеж
Сиво гниене
50 мл/дка Начало на цъфтеж
Склеротиня
50 мл/дка Начало на цъфтеж
Фома
40 мл/дка Бутонизация (последно влизане с наземна техника)
Фома
50 мл/дка Начало на цъфтеж
Фомопсис
50 мл/дка Бутонизация (последно влизане с наземна техника)

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване