БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Ноември 2018
Хербициди

КЛЕРАНДА®

Революция в отглеждането на рапица

Широкоспектърен хербицид за Clearfield хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели вкл. синал, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Един продукт- едно третиране
  • Едновременно почвено и листно действие
  • По-чисти рапични полета през пролетта
  • Най-дълъг период и свобода на приложение

Контакт

Контакт

Контролът е отличен във фаза на лайката до 2-4 лист и доза на Клеранда® от 150 мл/дка

Контролът е отличен във фаза на лайката до 2-4 лист и доза на Клеранда® от 150 мл/дка

При нормално гарниран посев, полетата третирани с Клеранда® са чисти от есента до пролетта!

Eдинственото решение срещу синята китка в рапица

Product Information

Общ

Име:КЛЕРАНДА®
Формулация:Суспензионен концентрат (СК)
Активно вещество:
  • 17,5 г/лИмазамокс
  • 375г/лМетазахлор
Информационен лист за безопасностКЛЕРАНДА
Изтегли безплатно PDF четец

Подробна информация за култури и вредители

Clearfield маслодайна рапица

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Други
150-200 мл/дка + 75-100 мл/дка ДЕШ 2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките от житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване