БАСФ Решения в земеделието България
Adapt BASF to Your Needs::
 
 
 
On
Off
Add your crops
On
Off
Your crops:

 • Билки
 • Варива
 • Грозде
 • Други
 • Етерични
 • Зеленчукови
 • Зеленчуци
 • Зърнено-бобови
 • Зърнено-житни
 • Картофи
 • Маслодайни
 • Насаждения
 • Овощни
 • Оранжерии
 • Ориз
 • Памук
 • Пасищни
 • Плодове
 • Разни
 • Рапица
 • Соя
 • Технически
 • Треви
 • Тютюн
 • Украсни
 • Фуражни
 • Хмел
 • Царевица
 • Ядки
 • Бобови растения
 • Декоративни растения
 • Захарна тръстика
 • Захарно цвекло
 • Зърнено-житни култури
 • Люцерна млада
 • Люцерна стара
 • Маслодайни семена
 • Овощни градини
 • Трайни насаждения
 • неизползваема земя
 • Дървета и храсти
 • Препарати за битова употреба
 • Дуо Систем царевица (циклоксидим толерантна-СТМ)
 • Трайни насаждения - семкови овощни видове
 • Слънчоглед Clearfield хибриди
 • Clearfield маслодайна рапица

Product Datasheet
Януари 2019
Фунгициди

СЕРКАДИС®

Толкова гъвкав, колкото Ви е необходимо

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

 • Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана
 • Уникална мобилност за системна защита на новият прираст
 • Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество
 • Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите

Брошури

Контакт

Enter ZIP code

Product Information

Общ

Име:СЕРКАДИС®
Формулация:Суспензионен концентрат

Подробна информация за култури и вредители

Винени и десертни лозя

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Брашнеста мана Uncinula necator
15 мл/дка От 5-10 см дължина на летораста до прошарване на грозда

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване