БАСФ Решения в земеделието България
Product Datasheet
Октомври 2018
Фунгициди

СЕРКАДИС®

Толкова гъвкав, колкото Ви е необходимо

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана
  • Уникална мобилност за системна защита на новият прираст
  • Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество
  • Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите

Брошури

Контакт

Контакт

Product Information

Общ

Име:СЕРКАДИС®
Формулация:Суспензионен концентрат

Подробна информация за култури и вредители

Винени и десертни лозя

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Брашнеста мана Uncinula necator
15 мл/дка От 5-10 см дължина на летораста до прошарване на грозда

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване