Product Datasheet
Октомври 2017
Хербициди

СПЕКТРУМ®

Почвеният хербицид на най-добра цена в слънчоглед и царевица

Селективен почвен хербицид за борба срещу едногодишни житни и някои широколистни плевели

Бързо търсене

Изберете критерии,за да получите подробна информация

Ползите за Вас:

  • Наследникът на ацетохлорите на най-добра цена
  • Отлична фотостабилност и задържане в повърхностния почвен слой
  • Контрол на широк спектър от житни плевели и някои широколистни
Контакт

Контакт

Product Information

Общ

Име:СПЕКТРУМ®
Формулация:Емулсионен концентрат (EK)
Активно вещество:
  • 720 гр/лДиметенамид-П
Информационен лист за безопасностСПЕКТРУМ
Изтегли безплатно PDF файла

Подробна информация за култури и вредители

захарно цвекло

захарно цвекло
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Едногодишни житни и широколистни плевели
80-140 мл/дка След сеитба преди поникване на културата

картофи

картофи
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Едногодишни житни и широколистни плевели
80-140 мл/дка След сеитба преди поникване на културата

слънчоглед

слънчоглед
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Едногодишни житни и широколистни плевели
80-140 мл/дка След сеитба преди поникване на културата

соя

соя

Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Едногодишни житни и широколистни плевели
80-140 мл/дка След сеитба преди поникване на културата

царевица

царевица
Ефективност
Доза
Карантинен период
Приложение
Брой третирания
Едногодишни житни и широколистни плевели
80-140 мл/дка След сеитба преди поникване на културата

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване