Adapt BASF to Your Needs::
 
 
 
On
Off
Add your crops
On
Off
Your crops:

 • Билки
 • Варива
 • Грозде
 • Други
 • Етерични
 • Зеленчукови
 • Зеленчуци
 • Зърнено-бобови
 • Зърнено-житни
 • Картофи
 • Маслодайни
 • Насаждения
 • Овощни
 • Оранжерии
 • Ориз
 • Памук
 • Пасищни
 • Плодове
 • Разни
 • Рапица
 • Соя
 • Технически
 • Треви
 • Тютюн
 • Украсни
 • Фуражни
 • Хмел
 • Царевица
 • Ядки
 • Бобови растения
 • Декоративни растения
 • Захарна тръстика
 • Захарно цвекло
 • Зърнено-житни култури
 • Люцерна млада
 • Люцерна стара
 • Маслодайни семена
 • Овощни градини
 • Трайни насаждения
 • неизползваема земя
 • Дървета и храсти
 • Препарати за битова употреба
 • Дуо Систем царевица (циклоксидим толерантна-СТМ)
 • Трайни насаждения - семкови овощни видове
 • Слънчоглед Clearfield хибриди
 • Clearfield маслодайна рапица

66 лева обратно в банковата Ви сметка за всеки пакет Клеранда за 66 декара при 150 мл/декара


Как да спечелите с БАСФ?


1. На всеки кашон 10 л Клеранда (комплект с 5 л аджуванта ДЕШ безплатно) има залепен ваучер.

2. Откъснете указаната част от ваучера.

3. Съберете ваучерите.

4. Попълнете заявлението с детайли за банковата Ви сметка, както и декларация с информация за защита на личните данни. Моля, изтеглете ги от линка по-долу и подпишете и двата документа.

5. Окомплектовайте ваучерите, с попълненото заявление и копие от фактурата за закупеното количество Клеранда. Във фактурата трябва да се вижда единствено количеството и името на продукта – Клеранда. За всички останали продукти, ако има такива, трябва да бъде заличена цялата информация (име на дистрибутора, цени, имена, количества, платени суми цифром, словом и т.н.).

6. Ваучерът е валиден само ако е придружен с тези документи.

7. Изпратете заявлението, ваучерите и копие от фактурата от закупеното количество Клеранда на оторизираната агенция най-късно до 15 ноември, 2018г, включително на адрес: 1202 София, ул.Бачо Киро 45, Симбула ООД, на вниманието на Живко Иванов. След тази дата няма да се приемат повече документи. Важи датата на пощенското клеймо.

8. Парите ще получите в посочената от Вас банкова сметка от 10 до 20 декември 2018г.

Повече информация относно документите, може да получите на тел. + 359 2 443 59 95 на фирма Симбула ООД

Изтеглете заявлението и Информация за защита на лични данни от ТУК

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване