Как да се възползвате от промоцията на Пасат:

Как да спечелите с БАСФ?

1. Съберете ваучери за 60 литра Пасат®!

2. Окомплектовайте ваучерите, с копие от фактурата за закупеното количество 60 л Пасат® със заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пасат®), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата.

3. Прочетете, подпишете Информация за защита на данните и приложете към документите. Можете да изтеглите документа от препратката по-долу.

4. Ваучерът е валиден само ако е придружен с фактурата.

5. Представете фактурата, заедно с ваучерите и подписания документ Информация за защита на данните пред търговския представител до 31-и юли.

6. Търговският представител ще ви изпрати, според избора Ви: 3 л Ретенго® или 1 л Пиктор®


1. Ваучерите са валидни единствено при покупка на минимум 60 литра Пасат® в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г.

2. Ваучерите са валидни само ако са придружени с фактура/и за закупените количества Пасат®.

3. За да получите бонус-фунгицида по Ваш избор, трябва да предоставите следните документи на търговските представители на БАСФ:

  • събраните ваучери;
  • копие от фактура за закупеното количество Пасат®, издадена в периода 01.01. – 31.07.2018 г. вкл. На фактурата трябва да бъдат заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пасат®), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата. Бонус-фунгицидът се изчислява на база количество Пасат® кратно на 60 л в предоставената фактура/и и съответстващото количество предоставени ваучери.

4. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

5. Не се допускат до участие в промоцията организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

6. Валидност на промоцията от 1 януари до 31 юли 2018 г.

7. В случай на изчерпване на Пиктор® и/или Ретенго® и невъзможност за доставянето им, БАСФ си запазва правото да предложи на клиента друг продукт на същата стойност.

За 60 л Пасат® => бонус 3 л Ретенго® или 1 л Пиктор®

*Ретенго® за 10% от площите и Пиктор® за 5% от площите.

Можете да изтеглите бланката за Информация за защита на личните данни от ТУК.

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване