Как да се възползвате от промоцията на Пулсар:

Как да спечелите с БАСФ?

1. На всеки кашон Пулсар® от 20 литра има залепен ваучер.

2. Откъснете указаната част от ваучера!

3. Съберете ваучерите!

4. Окомплектовайте ваучерите, с копие от фактурата за закупеното количество Пулсар® със заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пулсар®), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата.

5. Прочетете, подпишете Информация за защита на данните и приложете към документите. Можете да изтеглите документа от препратката по-долу.

6. Ваучерът е валиден само ако е придружен с фактурата

7. Представете фактурата, заедно с ваучера/ите за 20 литра и подписания документ Информация за защита на данните пред търговския представител до 31-и юли.

8. Търговският представител ще ви изпрати, според избора Ви:

- За всеки 20 литра Пулсар® – 1 литър Ретенго®

ИЛИ

- За всеки 60 литра Пулсар® – 1 литър Пиктор®


1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 20 литра Пулсар® в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г.

2. Ваучерите са валидни само ако са придружени с фактура/и за закупените количества Пулсар®.

3. За да получите бонус-фунгицида по Ваш избор, трябва да предоставите следните документи на търговските представители на БАСФ:

  • събраните ваучери (залепени на кашоните на Пулсар® – всеки кашон с 20 л Пулсар® има 1 залепен ваучер);
  • копие от фактура за закупеното количество Пулсар®, издадена в периода 01.01. – 31.07.2018 г. вкл. На фактурата трябва да бъдат заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пулсар® ), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата. Бонус-фунгицидът се изчислява на база количество Пулсар® кратно на 20 л в предоставената фактура/и и съответстващото количество предоставени ваучери.

4. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

5. Не се допускат до участие в промоцията организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

6. Валидност на промоцията от 1 януари до 31 юли 2018 г.

7. В случай на изчерпване на Пиктор® и/или Ретенго® и невъзможност за доставянето им, БАСФ си запазва правото да предложи на клиента друг продукт на същата стойност.

Можете да изтеглите бланката Информация за защита на данните от ТУК.

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване