Как да се възползвате от промоцията на Пулсар:

Как да спечелите с БАСФ?

1. На всеки кашон Пулсар® от 20 литра има залепен ваучер.

2. Откъснете указаната част от ваучера!

3. Съберете ваучерите!

4. Окомплектовайте ваучерите, с копие от фактурата за закупеното количество Пулсар® със заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пулсар®), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата.

5. Ваучерът е валиден само ако е придружен с фактурата

6. Представете фактурата, заедно с ваучера/ите за 20 литра пред търговския представител до 31-и юли.

7. Търговският представител ще ви изпрати, според избора Ви:

- За всеки 20 литра Пулсар® – 1 литър Ретенго®

ИЛИ

- За всеки 60 литра Пулсар® – 1 литър Пиктор®


1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 20 литра Пулсар® в периода от 1 януари до 31 юли 2018 г.

2. Ваучерите са валидни само ако са придружени с фактура/и за закупените количества Пулсар®.

3. За да получите бонус-фунгицида по Ваш избор, трябва да предоставите следните документи на търговските представители на БАСФ:

  • събраните ваучери (залепени на кашоните на Пулсар® – всеки кашон с 20 л Пулсар® има 1 залепен ваучер);
  • копие от фактура за закупеното количество Пулсар®, издадена в периода 01.01. – 31.07.2018 г. вкл. На фактурата трябва да бъдат заличени всички други продукти, всички цени (вкл. и на Пулсар® ), платени суми (цифром и словом), данни на дистрибуторската фирма, издател на фактурата. Бонус-фунгицидът се изчислява на база количество Пулсар® кратно на 20 л в предоставената фактура/и и съответстващото количество предоставени ваучери.

4. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

5. Не се допускат до участие в промоцията организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

6. Валидност на промоцията от 1 януари до 31 юли 2018 г.

7. В случай на изчерпване на Пиктор® и/или Ретенго® и невъзможност за доставянето им, БАСФ си запазва правото да предложи на клиента друг продукт на същата стойност.

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване