Как да се възползвате от промоцията на Капало:

С какво Капало e различен от другите фунгициди?


1. Единствен с три различни активни вещества, които атакуват болестите по три различни начина

2. Единствени с най-дългата защита от 5-6 седмици защита: Капало и Танго Супер

3. Единствен със Stick&Stay формулация и газова фаза на метрафенон едновременно


Уникалните качества на продукта, комбинирани със силата на активните вещества, които правят БАСФ световен лидер във фунгицидите, ще ви осигурят икономическия бонус, към който се стремите - повече килограми зърно от всеки декар!!!

Контролира икономически важните болести, включително по-трудните за контрол от други фунгициди: базично гниене, септориоза, силно нападение от брашнеста мана, ръжди.

Третирайте с Капало и осигурете защита на посевите,

която ще Ви донесе повече килограми зърно и

100 лв за всеки 200 дка с Капало заедно с друг продукт* на БАСФ за житни култури за същите декари от БАСФ!

Специална промоция към българските земеделци за 2018!

За всеки 200 дка третирани с Капало заедно с друг продукт* на БАСФ за житни култури за същите декари, получавате 100 лв в банковата Ви сметка.

Как да спечелите с БАСФ?

1. На всеки кашон Капало от 20 литра има залепен ваучер.

2. Откъснете указаната част от ваучера!

3. Съберете ваучерите!

4. Попълнете заявлението с детайли за банковата Ви сметка, както и декларация за ползване на личните Ви данни. Моля, изтеглете ги от линка по-долу и подпишете и двата документа.

5. Окомплектовайте ваучерите, с попълненото зявление и копие от фактурата за закупеното количество Капало заедно с друг продукт* на БАСФ за житни култури за същите декари със заличени цени на всички продукти и заличени количества на останалите продукти!

6. Ваучерът е валиден само ако е придружен с тези документи.

7. Изпратете заявлението, ваучерите и копие от фактурата от закупено Капало на оторизираната агенция най-късно

до 2 юли, 2018г, включително на адрес: 1202 София, ул.Бачо Киро 47, Симбула ООД, на вниманието на Дилян Цветанов. След тази дата няма да се приемат повече документи. Важи датата на пощенското клеймо.

8. Парите ще получите в посочената от Вас банкова сметка от 1 до 15 октомври 2018г.

Повече информация относно документите, може да получите на тел. + 359 2 443 59 95 на фирма Симбула ООД

Изтеглете заявлението и Информация за защита на лични данни от ТУК

1. Ваучерът е валиден единствено при покупка на минимум 20 литра Капало заедно с друг продукт* в периода от 1 януари до 30 юни 2018 г.

2. В промоцията могат да участват всички производители на земеделска продукция.

3. Не се допускат до участие в промоцията организаторите от БАСФ ЕООД, неговите служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица.

4. Сумата на ваучера ще бъде изплатена само след предоставяне на следните документи:

  • ваучер/ваучери;
  • копие от фактури за закупени количества, издадени в периода януари-юни 2018 г., на които всички цени и стойности трябва да бъдат заличени, освен количеството закупено Капало и другите продукти*, участващи в промоцията;
  • попълнено заявление по образец.

5. Ваучерът е валиден единствено при предоставяне на всички посочени в т. 4 документи, изпратени в срока на валидност на промоцията.

6. Образец на заявление за ползване на ваучер се намира на официалния сайт на БАСФ България отдел Растителна защита – www.agro.basf.bg, както и при всеки търговски представител на компанията.

7. Срокът за изпращане на всички необходими документи за ползване на ваучера е до 2 юли 2018 г., включително, на адрес: 1202 София, ул. „Бачо Киро“ № 45, Симбула ООД.

8. Документи, изпратени след този срок, няма да бъдат разглеждани и изплащани (важи датата на пощенското клеймо на изпращане).

9. Сумите по изпратените и одобрени ваучери ще се изплащат по банков път в периода от 1 до 15 октомври 2018 г. само на лица, участващи в промоцията.

10. С участието си в промоцията, участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като предоставят изричното си съгласие БАСФ да обработва предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, единствено и само за целите на промоцията.

11. В случай, че премията се счита за облагаем доход, отговорността да се платят всички дължими данъци е на участника в промоцията.

12. При неспазване на условията или възникнали форсмажорни обстоятелства през 2018, БАСФ запазва правото да не изплати суми по предявените ваучeри.

*Комбинирайте Капало с един или повече от следните продукти за същите площи:

Танго Супер/Опус Топ, Дует Ултра/Рекс Ултра, Озирис, Алегро, Диамант Макс, Приаксор, Биатлон 4D, Дерби Супер Едно, Палас, Медакс Топ

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване