БАСФ Решения в земеделието България

Политика за защита на данните на BASF

BASF има удоволствието да Ви приветства на своя уебсайт и да Ви поздрави за проявения интерес.


Защитата на данните е изключително важна за BASF. Затова осигуряваме високо ниво на прозрачност. Това е причината, поради която искаме да Ви уведомим за следното:

 • Отговорни лица в BASF за защита на данните и начин на свързване с тях;
 • Събиране на данни при посещаване на нашия уебсайт или използване на услугите ни и цел на събирането на данните;
 • Срок на съхранение на данните;
 • Правно основание за събиране на данните;
 • Страни, участващи в обработването на данните.

Освен това, бихме искали да Ви уведомим за:

 • Правата Ви относно обработването на данните;
 • Бисквитките, които използваме


Отговорно лице/Администратор:

БАСФ ЕООД, София, п.к. 1618, бул. България №118, БЦ Абакус, ет. 1, тел. 02 915 2045
(наричан по-нататък „BASF“)


Служител по защита на данните:

Нашият служител по защита на данните е:
Станимир Божилов, БАСФ България, тел: +359 2 9152-035
data-protection.bg@basf.com

BASF събира, използва и съхранява личните ви данни в съответствие с приложимото законодателство относно защитата на данните. „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано. По-нататък се съдържа информация относно вида, обхвата и целта на събирането и ползването на личните данни.


Събиране и обработване на лични данни чрез бисквитки и файлове с данни:

(1) Съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, нашият уебсайт използва т.нар. бисквитки, за да предоставя персонализирани функции и за да анализира използването Ви на нашия уебсайт. Бисквитката представлява малък файл, който съхранява определена информация за устройството за достъп на потребителя (компютър, таблет, смартфон и др.) върху такова устройство. Когато устройството осъществи достъп до уебсайта ни на сървъра, сървърът получава тези бисквитки. Сървърът може да оцени съхранената на бисквитката информация по различни начини. Бисквитките дават възможност например за персонализирана реклама според поведението на потребителя и събраните статистически данни за използването на уебсайта. Може да приемете или да откажете бисквитките чрез настройките на вашия браузър. Ако откажете бисквитките обаче няма да можете да използвате всички интерактивни функции на нашия уебсайт. За повече информация относно обробатването на вашите лични данни чрез бисквитки, вж. нашия Списък с бисквитки и раздел Уеб анализи

(2) Още повече, съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, всеки уебстраница използва файлове с данни, т.е. данните за достъпа се записват във файла с данни на сървъра при всяко показване на страница. Записът на данни съдържа следната информация:

 • Датата, часът, извлеченият файл, статусът, искането, което браузърът ви е изпратил до сървъра, количеството предадени данни и уебстраницата, от която е осъществен достъпа до поисканата страница (реферер), както и
 • Продуктът и информация за версията на използвания браузър, операционната ви система и държавата ви на произход

Използваме записаните данни само анонимно (т.е. без да се установява вашето местоположение или личността ви) за статистически анализи, като например за да установим в кои дни и по кое време предложенията на уебстраниците ни са най-популярни и какво количество данни е генерирано на тях. Освен това, файловете с данни ни дават възможност да откриваме възможни грешки, като например неправилни линкове или софтуерни грешки. С оглед на това може да използваме файловете с данни за допълнителни разработки по уебстраниците ни. Никога не свързваме използването и показването на страница, записани на файла с данни на сървъра с отделни лица. Запазваме си правото да използваме данните от файловете с данни, ако имаме основания да подозираме, че уебсайтовете и/или услугите ни се използват от потребители по незаконен или недоговорен начин.


Събиране и обработване на лични данни чрез уеб анализи:

Webtrends
Съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД този уебсайт използва Webtrends, услуга за уеб анализи, извършвана от Webtrends, Inc. („Webtrends“). Webtrends използва бисквитки, изтеглени текстови файлове на компютъра ви, за да може да се анализира начина, по който потребителите използват сайта. Получената от бисквитката информация относно начина, по който използвате уебсайта, обикновено се предава и съхранява от Webtrends на сървъри в Съединените американски щати.

Съгласно Решение (ЕС) 2016/1250 за изпълнение на Комисията от 12 юли 2016 г. са позволени предаванията от страна на администратор или на обработващ данни в Съюза към организации в САЩ, които са се самосертифицирали, че спазват Принципите на рамката на щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ пред Министерството на търговия и са поели ангажимент да се съобразяват с тях. Webtrends се е самосертифицирало, че спазва Принципите на рамката на щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и че е поело ангажимент да се съобразява с тях.

В случай на активиране на анонимизиране на IP адреса на този уебсайт, Webtrends ще съкрати предварително IP адреса за държавите членки на Европейския съюз, както и за държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи IP адресът се изпраща на и съкращава от сървърите на Webtrends в САЩ. Анонимизирането на IP адреса е активно на този уебсайт. Webtrends ще изпилзва от името на BASF тази информация, с цел да оцени ползването ви на уебсайта, да компилира отчетите относно активността на уебсайти и да предоставя други услуги, свързани с активността на уебсайта и интернет използването, на доставчика на уебсайта.

Webtrends не свързва IP адреса ви с други данни, държани от него. Може да деактивирате използването на бисквитки като изберете съответните настройки на браузъра си. Обръщаме ви внимание, че ако го направите, няма да може да използвате всички функции на този уебсайт. Освен това, може да предотвратите събирането и използването на данните, получени от бисквитките, и на данните за ползването ви на уебсайта, от Webtrends (включително IP адреса ви) като свалите и инсталирате приставката за браузър от:

Tealium
Съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД този уебсайт използва Tealium, услуга за уеб анализи, извършвана от Tealium, Inc. („Tealium“). Tealium използва бисквитки, изтеглени текстови файлове на компютъра ви, за да може да се анализира начина, по който потребителите използват сайта. Получената от бисквитката информация относно начина, по който използвате уебсайта, обикновено се предава и съхранява от Tealium на сървъри в Съединените американски щати.

Съгласно Решение (ЕС) 2016/1250 за изпълнение на Комисията от 12 юли 2016 г. са позволени предаванията от страна на администратор или на обработващ данни в Съюза към организации в САЩ, които са се самосертифицирали, че спазват Принципите на рамката на щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ пред Министерството на търговия и са поели ангажимент да се съобразяват с тях. Tealium се е самосертифицирало, че спазва Принципите на рамката на щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и че е поело ангажимент да се съобразява с тях.

В случай на активиране на анонимизиране на IP адреса на този уебсайт, Tealium ще съкрати предварително IP адреса за държавите членки на Европейския съюз, както и за държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи IP адресът се изпраща на и съкращава от сървърите на Tealium в САЩ. Анонимизирането на IP адреса е активно на този уебсайт. Tealium ще изпилзва от името на BASF тази информация, с цел да оцени ползването ви на уебсайта, да компилира отчетите относно активността на уебсайти и да предоставя други услуги, свързани с активността на уебсайта и интернет използването, на доставчика на уебсайта.

Tealium не свързва IP адреса ви с други данни, държани от него. Може да деактивирате използването на бисквитки като изберете съответните настройки на браузъра си. Обръщаме ви внимание, че ако го направите, няма да може да използвате всички функции на този уебсайт. Освен това, може да предотвратите събирането и използването на данните, получени от бисквитките, и на данните за ползването ви на уебсайта, от Tealium (включително IP адреса ви) като свалите и инсталирате приставката за браузър.


Получатели или категории получатели на лични данни:

Следните получатели получават лични данни, събрани от BASF от посетителите на уебсайта:

 • BASF SE
 • Webtrends, Inc.
 • Tealium, Inc.
 • Inxmail GmbH
 • SHE Informationstechnologie AG
 • trio-group communication & marketing GmbH
 • WhatsBroadcast GmbH


Сигурност на данните

BASF използва технически и организационни мерки за сигурност за защитата на данните ви от случайна или умишлена манипулация, загуба, унищожаване или достъп на неоторизирани лица. Мерките ни за сигурност постоянно се привеждат в съответствие с развитието на технологиите.


Вашите права

Субектът на данни може, съгласно членове 15—18 от ОРЗД, да поиска от BASF достъп, да коригира или изтрие личните си данни или да поиска ограничаване на обработването по отношение на субекта на данни. Освен това, съгласно член 20 от ОРЗД, има право да получава отнасящите се до него лични данни, които той е предоставил на BASF, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат, и да ги предава на друг администратор без възпрепятстване. Исканията за достъп, коригиране или изтриване на личните данни, или ограничаване на обработването, могат да бъдат отправени до BASF. Може да намерите данните ни за контакт в началото на тази Политика за защита на личните данни.от BASF.

Всеки субект на данни има право да подаде жалба до надзорен орган за предполагаемо нарушение, ако субектът на данни счита, че обработването на лични данни, отнасящи се до него, нарушава ОРЗД. Надзорният орган, отговорен за тези жалби, съгласно член 13 от ОРЗД, е:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

Съгласно член 21, параграф 1 от ОРЗД, субектът на данни има също право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, което се основава на член 6, параграф 1, буква д) или буква е), включително профилиране, основаващо се на посочените разпоредби. BASF изпълнява горепосочените искания, ако и доколкото изпълнението им се изисква от приложимото законодателство.

Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът на данни, съгласно член 21, параграф 2 от ОРЗД, има право по всяко време да направи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.


Срок на съхраняване на данните

Обработваме и съхраняваме лични данни само за срока, който е необходим за постигането на целта за обработване или докато и доколкото сме длъжни по закон да обработваме и/или съхраняваме такива данни.

Ако целта на обработването вече не е приложима и отпадне изискваното от приложимото законодателство запазване, ние ще изтрием данните или ограничим обработването на данните в съответствие с приложимото законодателство.

Бисквитка Име на бисквитката Цели Срок на изтичане
Тези бисквитки контролират начина на функциониране на уебсайта, вероятно чрез запомняне на избора и предпочитанията ви или чрез проверка на това какво вашият браузър може да прави:
  JSESSIONID Тази бисквитка позволява да се запомни избора и предпочитанията, които сте направили или информацията, която вече сте дали. При затваряне на браузъра.
BIGipServerWeb_Pool Използваният от нашия уебсайт разпределител на натоварването съхранява идентификатор на вашия браузър, за да се гарантира, когато е възможно, че ще бъдете свързан към същия уебсървър по време на цялото посещение. При затваряне на браузъра.
  agroFs Тази бисквитка дава възможност сайтът да запомни размера на текста, който сте задали. 7 дни след задаването, когато посетителят посети сайта за първи път.
  agroportal.infocategories Тази бисквитка позволява да се запомни избора, който сте направили или информацията, която вече сте дали. При затваряне на браузъра.
  agroportal.city
Тази бисквитка дава възможност сайтът да запомни избора на град, който сте задали. При затваряне на браузъра.
  agroportal.county Тази бисквитка дава възможност сайтът да запомни избора на държавата, който сте задали. При затваряне на браузъра.
  agroportal.region Тази бисквитка дава възможност сайтът да запомни избора на района, който сте задали. При затваряне на браузъра.
  agroportal.zipcode.label Тази бисквитка дава възможност сайтът да запомни избора на пощенски код, който сте задали. При затваряне на браузъра.
Бисквитки за измерване ползването на нашия уебсайт (анализатор):
Анализатор Webtrends


WT_FPC Тези бисквитки се използват за събиране на информация относно броя на посетителите, използвали нашия сайт. Използваме информацията, за да съставим отчети и да може да подобрим сайта. Бисквитките събират информация анонимно, включително броя на посетителите на сайта, когато посетителите стигат до сайта от посетените от тях страници. 10 години след задаването, когато посетителят посети сайта за първи път.
Tealium Tag Manager utag_main    
 

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване