БАСФ Растителна Защита България

Защита на данните

Декларация за защита на данните

БАСФ Ви благодари за посещението на нашата Интернет страница и за проявеният интерес към нашата компания. Ние защитаваме Вашите лични данни и искаме да са чувствате в безопасност когато посещавате нашият сайт. Бихме искали да Ви информираме в Декларацията за защита на данните каква информация събираме за Вас по време на посещението Ви на нашия сайт и как тя се използва. Вашите лични данни се използват само в следните случай и няма да бъдат използвани в други случай без Вашето съгласие.

Събиране на данни

Когато посещавате Интернет страницата на БАСФ, общата информация се събира автоматично (с други думи не зависи от регистрацията), която не се използва като лични данни. Уеб сървърите съхраняват данните по подразбиране:

- Името на вашия Интернет доставчик

- Уеб сайта през който посещавате нашата Интернет страница

- Уеб сайтовете, които посещавате, когато сте влезли на нашата Интернет страница

- Вашият IP адрес

Тази информация се събира под анонимна форма. Тя се използва единствено с цел подобряването съдържанието и функционалността на нашият сайт. Когато данните идват от вътрешен доставчик, ние взимаме технически и организационни мерки за да се уверим, че правилата за защита на данните се спазват.


Събиране и обработване на личните данни

Личните данни се събират само тогава когато Вие ни снабдите с тях чрез регистрация, чрез попълването на формите или чрез изпращането на email, или чрез поръчването на продукти или услуги, запитване или искане за материали.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставени на трета страна под каквато и да е форма от нас или от хора, инструктирани от нас.

Вие имате право да проверявате и поправяте всякаква информация, свързана с Вашата личност ако мислите че тя е остаряла или неправилна. Достатъчно е само да изпратите email на посоченият адрес или на лицето, което се занимава със защита на данните (моля виж по-долу за адреса и за е-mail адреса).

Съхраняване на данни

Ние съхраняваме личните данни за такъв срок, през който е необходимо да Ви се предоставят услуги, които сте поискали или за които сте дали Вашето разрешение, осигурявайки тези неюридически съществуващи изисквания, обратно на случая на текущи юридически процедури

Сигурност

БАСФ взима технически и организационни мерки за сигурност относно защита на информацията, която е налична да не бъде подправена умишлено или неумишлено, загубена, унищожена или неоторизирани личности да имат достъп до нея. Когато личните данни са събирани, информацията ще бъде кодирана, за да се избегне злоупотреба от трети лица. Нашите мерки за сигурност са предмет на непрекъснато преразглеждане, за да бъдат в съответствие с техническите подобрения

Право да се получава и да се коригира информация

Вие имате право да получавате информация за всички съхранявани лични данни, да преразглеждате и ако е необходимо да променяте или изтривате. За да направите това, просто изпратете имейл на имейл адреса, посочения e-mail или на лицето, отговарящо за защитата на данните (вижte по-долу за съответните данни за контакт). Заличаването на Вашите лични данни ще бъдат завършени, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме информацията.

Cookies

На нашия сайт, ние използваме Cookies само ако те са необходими за дадено приложение или услуга, която ние предлагаме. Ако бихте искали да се откажете от предимствата на тези Cookies, можете да прочетете във функцията "Помощ" на вашия браузър как да настроите браузъра си да предотврати тези Cookies, да приема нови Cookies, или да изтриете съществуващите Cookies. Можете също така да научат там как да блокирате всички Cookies или да настроите уведомления за нови Cookies.

Cookies, които ние в момента използваме в сайта, са изброени в таблицата по-долу

Категория Cookies Цел Продължителност
Технически cookies Тези cookies са отговорни за насочане на уеб заявки към правилните сървъри, и които гарантират, че прилагането ще бъде правилно Ще бъдат изтрити веднага след като затворите браузъра.
Бизнес свързани cookies Тези cookies (всички от тях започват с "agroportal.") се използват временно да съхранявате Вашето позициониране, за да се предотвратят ненужни искания от браузъра Ще бъдат изтрити веднага след като затворите браузъра.
Аналитични cookies Тези cookies се използват за анализ на поведението на нашите клиенти, за да подобрим нашите услуги. Teзи cookies са с името "WT_FPC” 5-10 години след първото Ви посещение на нашият сайт
Социални cookies
Някои страници могат да използват трета страна "Добави Това", за да ви позволи споделянето на съдържание в социалните мрежи.
Такива cookies са: "SSC", "SSH", "sshs", "UID”
1 година след първото Ви посещение на нашият сайтКонтакт

Aко имате някакви проблеми, или имате въпроси или идеи, моля свържете се с представителя на БАСФ, отговарящ за защита на данните, който с удоволствие ще Ви съдейства. Непрекъснатото разрастване на Интернет прави необходимо да приспособяваме Декларацията за защита на данните. Запазваме си правото да въвеждаме необходими промени по всяко време.

Представител на БАСФ, който отговаря за защита на данните:

Евгения Карпулска, БАСФ България

гр.София 1618 Бул.България 118, ет.1, Бизнес център Абакус

тел: + 359 2 9152045

факс: + 359 2 9152042

e-mail: evgenia.karpulska@basf.comИзползвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване