Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ОФЕРТА 2021

Систива® 360° защита с 333 г SDHI на всеки литър

InVigor - ОФЕРТА 2021

За всеки 15 торби InVigor получавате бонус качествена Растителна защита по избор

Фабрично обеззаразени семена с Интеграл Про® и Лумипоза™*

InVigor Хибриди:

*Лумипоза™* е търговска марка на Кортева

Нагоре