Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Слънчоглед

СЛЪНЧОГЛЕДОВИ ХИБРИДИ С ХАРАКТЕР ОТ БАСФ

ПРЕЗ ИЗМИНАНАЛИЯ СЕЗОН ЕКИПЪТ НА БАСФ РЕШЕНИЯ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО ПРОДЪЛЖИ ДА БЪДЕ БЛИЗО ДО ВАС.

Заедно проследихме развитието на нашите слънчогледови хибриди и с гордост може да заявим, че въпреки предизвикателния климат, хибридите на БАСФ доказаха, че може да разчитате на тях, получавайки високи и стабилни резултати.

ПРЕЗ СЕЗОН 2022 ЩЕ ПРОДЪЛЖИМ РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА ПРОДУКТОВА ЛИСТА И ЩЕ ПРЕДЛОЖИМ ТРИ НОВИ ХИБРИДА:

- При висококоолеиновите слънчогледи това ще бъде хибридът

ИНСЪН 200 HO CLP (ESH 90242)

- Clearfield® Plus портфолиото ни ще допълним с продукта ИНСЪН 222 CLP

- АВЕРОН SU ще бъде нашият хибрид, толерантен на Трибенурон-метил хербициди.

Хибриди толерантни на Трибенурон-метил хербициди

Нагоре