Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Слива [Prunus domestica subsp. insititia]

 Десислава Драгнева

Десислава Драгнева

БАСФ ЕООД

Бизнес лидер и старши търговски представител Североизточна България Разград, Шумен и Търговище

БАСФ Решения в земеделието

Нагоре