Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Актуално състояние на посевите с пшеница и ечемик

4.03.2020 г.

Плевелите започнаха развитието си. Условията благоприятстват появата на болести.

Условията през тази есен благоприятстваха поникването на посевите с пшеница и ечемик, преди началото на зимата. В последните седмици наблюдаваме затопляне, което в съчетание с падналите локални валежи, доведоха до възобновяването на вегетацията на посевите. Тези условия са предпоставка и за появата на фитопатогени или възобновяването на заразата налична от есента в отделни региони от страната. Друга опасност е появата на трудните за контрол ефемерни плевели във все още незакритите междуредия. Поради по-ниският им температурен праг на развитие тези плевели заплашват нормалната вегетация и братене на посевите пшеница и ечемик.

Борба с плевелите

За да не позволим на трудните за контрол ефимерни плевели да превземат свободните пространства в посевите и да попречат на нормалното братене, и последващи фази от развитието на зърнено-житните култури, трябва да се вземат своевременни мерки за техният контрол:

Борба с Фитопатогените

Наличието на иноколум още от есента и топлата зима са предпоставка за бързо възобновяване на заразата още от началото на пролетта (в някои части от страната).

Нагоре