Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Реални Резултати в Реални Условия

6.12.2019 г.

Реални Резултати в Реални Условия!!! Кампания на БАСФ и партньори в българското земеделие.

БАСФ стартира инициатива Реални Резултати в Реални Условия. Дигиталната платформа във Facebook страницата: BASF Решения в земеделието, ще показва реални резултати в реални условия от реално време с информация за конкретни полета, състояние и развитие на културите, предимства на използваните продукти и семена.

Реални Резултати в Реални Условия цели да продължи кампанията на БАСФ - Добив Плюс за Приход Плюс, като предостави на българските производители своята експертиза по актуалните казуси, с които те се сблъскват по своите полета.

"Ние от БАСФ заедно със своите партньори - българските земеделски производители, дефинирахме трите основни направления, по които ще работим заедно с цел да повишим рентабилността в земеделието и да допринесем за Добив Плюс."

Първото направление е свързано с внедряването на "Иновации фунгициди", защото истинският резултат в растителната защита идва в борбата с болестите и опазването на посевите до жътва.

Второто направление ще бъде "Хербицидната борба с трудните плевели". Все по-често на полетата се сблъскваме с увеличаваща плътност на трудни за контрол плевели, които изискват прецизна експертиза за приложението на хербицидите.

Третото направление е внедряването на "Нова генетика семена". През 2018 г. BASF направи една голяма сделка с покупката на хибриди и семена в различни култури. За последните две години в България се въведе новата генетика рапични хибриди InVigor, предстои въвеждане на хибриди слънчоглед. С този набор от хибриди БАСФ цели да предостави нови инструменти за по-високи добиви и печалба.

Платформата е отворена към всеки един, който би искал да получава информация в реално време за резултатите, като хареса страницата във Facebook: BASF Решения в земеделието, както и да изпраща своите казуси, които да бъдат споделени с фермери от цялата страна.

Кампанията Реални Резултати в Реални Условия започва, за да продължи Добив Плюс за Приход Плюс с БАСФ!

Нагоре