Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Защо храната е живот

Всеки мъж, жена и дете трябва да има достъп до здравословна и питателна храна сега и в бъдеще. Това е най-важното за качеството на живот.

Но конкуренцията за природни ресурси никога не е била по-силна. Производството на достатъчно храна е едно от най-трудните предизвикателства, пред които са изправени фермерите в наши дни. Ето защо земеделието е най-трудната работа на планетата.

Откъде идва нашата храна


Световният ден на храната ни напомня откъде идва нашата храна. Искаме да кажем „Благодарим ви“ на всички фермери за храната, която ни осигуряват всеки ден


Повече от 100 години отделът за растителна защита на БАСФ предоставя непрекъснато иновации за земеделието


И ние в БАСФ вървим напред- съдействайки на фермерите да защитават земята, която им е поверена на отговорно пазене за бъдещите поколения, и да задоволяват растящите очаквания на обществото.:


  • Ние даваме обет да помагаме на фермерите да отглеждат повече качествени храни по-ефективно. .
    Ще направим това, като инвестираме и предоставяме повече необходими на фермерите решения.

  • Ние даваме обет да помагаме на фермерите да направят живота по-добър за себе си, своите семейства и своите общности.
    Ще направим това, като предоставим достъп до иновативно земеделско ноу-хау, услуги и технологии.

  • Ние даваме обет никога да не правим компромиси с безопасността
    Ще направим това, като предоставим информацията и ноу-хау, нужни на фермерите, за да използват отговорно нашите продукти и услуги и по този начин да работят в безопасна околна среда и да произвеждат безопасна храна.

Във всичко, което правим, ние ще изпълним своята роля да оставим положително екологично наследство.

От ръцете на фермерите към Вашите

.
Храната е живот- за нас от БАСФ, и за всеки мъж, жена и дете по целия свят.

Нагоре