Решения в земеделието България
Invigor header BASF
Решения в земеделието

Оферта 2022

РевиСтарт в житни култури

Третирайте с Ревистар Флекс и втори фунгицид на БАСФ и получете обратно в банковата Ви сметка:

  • 50 лв за всеки пакет Ревистар Флекс, комбиниран с Ревикеар и/или Приаксор (за съответстващи на Ревистар Флекс площи*)
  • Промоцията е в сила от 4 януари до 1 юли 2022 г. или до изчерпване на количествата.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Съответстващи площи за целите на промоцията се изчисляват на база следните дози на приложение:

  • Ревистар Флекс - пакет за 250 дка (Ревистар 60 мл/дка + Флексити 20 мл/дка); eдин пакет Ревистар Флекс съдържа: 3х5л Ревистар + 1х5л Флексити
  • Приаксор 75 мл/дка
  • Ревикеар 100 мл/дка

Стъпки за изпращане на кешбек ваучери:

1. На всеки кашон Ревистар Флекс има залепен кешбек ваучер

2. Откъснете указаната част от ваучера

3. Съберете ваучерите

4. Попълнете Заявлението с детайли за банковата Ви сметка, както и Информация за защита на личните Ви данни. Можете да ги изтеглите от уебсайта www.agro.basf.bg

5. Окомплектовайте Ваучерите (оригинал на откъснатата част), Заявление, Информация за защита на данните и копия от фактури за закупени количества от продуктите участващи в промоцията, издадени в периода 4 януари до 1 юли 2022 г., на които всички цени и стойности трябва да бъдат заличени, освен количествата закупени Ревистар Флекс, Приаксор и/или Ревикеар.

6. Ваучерът е валиден, само ако е придружен с всички документи от т.5

7. Изпратете окомплектованите документи на оторизираната агенция, най-късно до 1 юли 2022 г., включително, на адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Найчо Цанов“ 172, ет.3, фирма Крестън Булмар, телефон за връзка 0878 150 063.

8. Изпратените документи след 2.07.2022 г., няма да бъдат обработвани и разглеждани. Важи датата на пощенското клеймо.

9. Сумата по кешбек ваучерите ще получите в посочената от Вас банкова сметка от 3 до 17 октомври 2022 г.

ВАЖНО!

  • На посоченият от Вас e-mail адрес в Заявлението, ще бъде изпратен счетоводен документ за получена по банков път сума
  • Всички разходи по изпращане на документи по промоция Ревистар Кешебек към Крестън Булмар, са за сметка на подателя

Нагоре