Решения в земеделието България
Решения в земеделието

АКРОБАТ® ПЛЮС

Фунгициди

Наследникът на Акробат МЦ в нова съвременна формулация

Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури.

Ползи

  • Контрол на причинителите на болестите
  • Комбиниран механизъм на действие
  • Изключително силно лечебно действие
  • Повишена устойчивост на биотични и абиотични стресови фактори

Обща информация

Име АКРОБАТ® ПЛЮС
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 90 г/кг Диметоморф, 600 г/кг Mанкоцеб
Информационен лист за безопасност АКРОБАТ ПЛЮС ВГ
Продуктов лист Етикет Акробат Плюс

Акробат Плюс е системно-контактен фунгицид със стопиращо, антиспорулантно и лечебно действие. Попаднал върху листната повърхност, предотвратява покълнването и проникването на гъбните спори. Благодарение способността си да се придвижва до всички зелени части на растенията, продукта действа и на вече покълнали и развили се патогени, като разрушава органите им за прикрепване и изхранване. Акробат Плюс е ефикасен във всички етапи от развитието на обикновената мана. Комбинацията от различните механизми на действие на двете активни вещества, гарантира успех в борбата с обикновените мани.

2. Работен разтвор

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 2 часа след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

• Най-добър ефект се постига, когато Акробат Плюс се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е в следните фенофази –„преди цъфтеж“ до „затваряне чепката на грозда“.

• Интервала между две третирания е 10-14 дни, но

при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

6. Не се препоръчва - прилагане в най-горещите часове на деня при температури над 25 °С.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Алтернария 200 г/дка Превантивно или най-късно при откриване на първите признаци на болестта
Мана по домати 200 г/дка Превантивно или най-късно при откриване на първите признаци на болестта
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Обикновена мана по тютюна 200 г/дка Превантивно или най-късно при откриване на първите признаци на болестта
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Обикновена мана по лука 200 г/дка Превантивно или най-късно при откриване на първите признаци на болестта
Нагоре