Решения в земеделието България
Решения в земеделието

АКРОБАТ® Р

Фунгициди

За защита от обикновени мани и осигуряване на здрави леторасти при лозата

Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури

Ползи

  • Контрол на болестите
  • Засилена устойчивост на растенията срещу биотични и абиотични стресови фактори
  • Реколта с по-високи качествени показатели
  • По-добро узряване на леторастите

Обща информация

Име АКРОБАТ® Р
Формулация Водонамокрим прах (ВП)
Съдържание 60 г/кг Диметоморф, 400 г/кг Меден оксихлорид
Информационен лист за безопасност АКРОБАТ Р
Продуктов лист Етикет Акробат Р

Акробат Р е системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу причинителите на обикновени мани. Контактната съставка меден оксихлорид образува защитен слой върху листната повърхност и не позволява на гъбата да проникне в листата.

Системното действие на Акробат Р се изразява в про-никване през епидермиса в паренхимната тъкан на листата, като разрушава хаусториите, предотвратява образуването на нови спори и блокира развитието на маните. Акробат Р осигурява двойна защита на растенията – отвън и отвътре.

2. Работен разтвор

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 2 часа след употребата, не намаля ефикасността на продукта

• Най-добър ефект се постига, когато Акробат Р се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е в следните фенофази –„ягорида“ както и последните 1-2 пръскания по лозата за осигуряване на нормално узряване на литорастите (чрез медта).

• Интервала между две третирания е 10-14 дни, но

при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Акробат Р да не се смесва с продукти за растителна защита, съдържащи дитиокарбаматни активни вещества.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

6. Не се препоръчва - прилагане в най-горещите часове на деня при температури над 25 °С.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Мана по домати 250 г/дка Превантивно, преди появата на болестта или най-късно при откриване на първи признаци
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Обикновена мана по тютюна 250 г/дка Превантивно, преди появата на болестта или най-късно при откриване на първи признаци
Нагоре