Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БЕЛИС®

Фунгициди

Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при

различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие

Ползи

  • Значително подобрява възможността за съхранение на плодовете
  • Един продукт за защита от болести през вегетацията и при съхранението на семкови овощни култури
  • Отличен контрол на икономически важни болести при семкови овощни

Обща информация

Име БЕЛИС®
Формулация Вододиспергируеми гранули
Съдържание
Информационен лист за безопасност БЕЛИС
Продуктов лист Етикет Белис

Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани от акропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

2. Работен разтвор

• Плодове – 60-100 л/дка (в зависимост от обема на короната и листната маса)

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6 °С и под 25 °С

4. Усвояване от културата - Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременен контрол на крушовата бълха (Psulla pyri), видове акари и листни въшки да се комбинира с Масай.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С

• Да се употребява повече от 3 пъти на сезон

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по лист, корен, цялото растение 80 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по лист, корен, цялото растение 80 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по ябълка 80 г/дка Преди поява признаците на болестта
Нагоре