Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БИ 58 ТОП®

Инсектициди

Инсектицид и акарицид в едно

Органофосфорен системен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие за борба срещу неприятели по овощни растения, зеленчуци, тютюн и цвекло.

Ползи

  • Отличен контрол на икономически важните неприятели
  • Бързо начално и продължително последействие
  • Комбинирано - системно, контактно и стомашно действие
  • Единственият напълно системен акарицид

Обща информация

Име БИ 58 ТОП®
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 400 г/л Диметоат
Информационен лист за безопасност БИ 58 ТОП
Продуктов лист Етикет БИ 58 ТОП

Би 58 Топ е системен органофосфорен инсектицид и акарицид с контактно и стомашно действие. Предизвиква инхибиране на холинестеразата вследствие, на което неприятелите загиват. Би - 58 се пренася чрез проводящата система в цялото растение, включително кореновата система, нетретираните части и новия прираст. По този начин се унищожават неприятели,които водят скрит начин на живот (ларви на миниращи мухи), без да се засягат директно от работния разтвор. Бързото контактно действие осигурява отличен ефект срещу неприятели, които са напръскани директно. Стомашното действие осигурява бърз ефект срещу гризещи и смучещи неприятели. Продукта има дълго последействие след приложение, като по този начин се контролират неприятели, които са прелетели след напръскване на съответната култура.

Препоръки при употреба

1. Работен разтвор

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

2. Темперaтурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.

3. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори, както и с препарати на алкална основа, сероваров и бордолезов разтвор..

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Дървесинояд по овощни 0,2% Пръскане на короната срещу яйцата и при излюпване на ларвите
Дървесница по овощни 0,2% Пръскане на короната или тампониране на ходовете
Зелена прасковена листна въшка 0,05-0,07% При поява на неприятеля
Кръгломиниращ молец 0,15% При масово почерняване на яйцата или най-късно в начало на излюпване на гъсениците
Листни бълхи по захарно цвекло 150 мл/дка При поява на неприятеля
Листни въшки 0,05-0,07% При поява на неприятеля
Малка сливова листна въшка 50 мл/дка При поява на неприятеля
Сливова щитоносна въшка по овощни 0,1% При поява на неприятеля
Хмелова листна въшка 0,08% При поява на неприятеля
Черничева щитоносна въшка 0,2% При първа поява на неприятеля, но преди образуване на щитчетата
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Атлантически акар 0,1% При поява на неприятеля
Нагоре