Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БУТИЗАН®

Хербициди

За безпрепятствен старт на рапицата

Селективен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение за борба срещу едногодишни широколистни и житни плевели при маслодайна рапица

Ползи

  • Безпрепятствен старт за рапицата
  • Дълго почвено действие, дори и при сухи условия
  • Отлична селективност и широк прозорец на приложение - до 2-ри лист на плевелите

Обща информация

Име БУТИЗАН®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 400 г/л Метазахлор
Информационен лист за безопасност БУТИЗАН
Продуктов лист Етикет Бутизан

Бутизан е селективен системен хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение. Той се поема предимно чрез корените и частично от листата на поникващите плевели. Засягат се и вече поникналите плевели - до фаза 2-ри лист. При сухи условия метазахлор има добра фотостабилност и може да остане на повърхността на почвата в продължение на няколко седмици без значителни загуби. След наличието на валежи той се активизира и започва да действа.

2. Работен разтвор – 20-30 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

a. Да не се третира при температури над 30 °С поради силното изпарение на работния разтвор.

4. Подвижност и фотостабилност

a. Бутизан е изключително фотостабилен спрямо слънчевите лъчи, поради което не е необходимо да се инкорпорира.

b. Свързва се бързо с почвените частици, в резултат на което притежава ниско вертикално движение и не се отмива в почвените хоризонти.

c. Бутизан изисква минимално количество валежи за да се активира.

d. За да може продукта да прояви пълната си хербицидна активност е препоръчително:

i. Да се прилага при нормална почвена влага и добра обработка на почвата, ниско хумусно съдържание и липса на растителни остатъци.

ii. При недостатъчна влага в почвата или други причини е възможно да се приложи в ранни фази от развитие на повечето култури и до 2-ри лист на поникналите плевели.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Бутизан може да се смесва с други хербициди, но поради различната твърдост и темпетатура на водата се препоръчва да бъде направен тест за смесимост.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение при поникнали плевели след фаза (котиледон/кълн).

b. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год.

Нагоре