Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ВАЗТАК® НОВ

Инсектициди

Оригиналът!

Пиретроиден инсектицид с бързо начално действие за борба срещу неприятели по лозя, овощни, житни, технически и зеленчукови култури

Ползи

  • Отличен контрол на икономически важните неприятели
  • Комбинирано контактно, стомашно и репелентно действие
  • Контролира ларви, нимфи и възрастни форми на неприятелите
  • Многостранно приложим в различни области на земеделието

Обща информация

Име ВАЗТАК® НОВ
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК), пречистена формулация с по-благоприятен токсикологичен профил, не съдържа нонил фенол етоксилат
Съдържание 100 г/л Алфациперметрин
Информационен лист за безопасност ВАЗТАК
Продуктов лист Етикет Вазтак Нов

Вазтак Нов е пиретроиден инсектицид с контактно,стомашно и репелентно (отблъскващо) действие срещу голям брой неприятели, с много бърз начален ефект и последействие от 3 до 5 дни. Вазтак Нов действа на централната и периферна нервна система, като предизвиква бърза парализа, което води до нарушения в метаболизма и физиологичните функции на засегнатите насекоми. Унищожава ларви и възрастни на голям брой видове смучещи и гризещи неприятели по земеделските култури.

Препоръки при употреба

1. Работен разтвор:

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

2. Температурен диапазон на приложение – няма ограничения.

3. Смесимост с други ПРЗ:

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди,растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Грахова листна въшка 20 мл/дка При поява на неприятеля
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Вредна житна дървеница 12,5 мл/дка при плътност 2 възрастни на кв.м.
Житна пиявица 12,5 мл/дка срещу възр.-при 30-50 бр на кв.м.
Обикновен житен бегач 30 мл/дка при плътност 3-4 ларви І възраст/кв.м.
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Голяма зимна педомерка 0,015% при цъфтеж
Кафявопетниста листозавивачка 0,015% при 2-3 гъсеници на линеен метър клонки, преди или след цъфтежа.
Малка зимна педомерка 0,015% при поява на гъсениците
Пръстенотворка 0,015% след излюпване на ларвите
Розена листозавивачка 0,015% при 2-3 гъсеници на линеен метър клонки, преди или след цъфтежа.
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Листни въшки 30 мл/дка прли поява на въшките
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Зелена прасковена листна въшка 30 мл/дка при поява на единични възрастни
Оранжерийна белокрилка 30 мл/дка
Тютюнев трипс 30 мл/дка при откриване на първи трипси още в лехите.
Нагоре