Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДЕЛАН®

Фунгициди

Контактният фунгицид с различен механизъм на действие!

Фунгицид с предпазно действие за борба срещу обикновени мани по лозя, зеленчукови и технически култури

Ползи

  • Гарантирана ефикасност благодарение на активното вещество без аналог - дитианон
  • Лесно приготвяне на работния разтвор
  • Различен механизъм на действие спрямо другите контактни фунгициди

Обща информация

Име ДЕЛАН®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 700 г/кг Дитианон
Информационен лист за безопасност ДЕЛАН
Продуктов лист Етикет Делан

Делан е органичен контактен фунгицид с предпазно действие срещу голям брой причинители на болести. Фунгицидът инхибира покълнването на спорите, потиска редица ензими и блокира дишането на клетките на гъбните патогени. Делан притежава стопиращо действие, приложен до 48 часа от началото на инфекцията.

2. Работен разтвор

• Плодове - 60-100 л/дка

• Лозя - 40-80 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи темперaтури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Делан притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Най-добър ефект се постига, когато Делан се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е през цялата вегетация. Да се прилага само във винени сортове лозя.

• Интервала между две третирания е 8 дни, но при

изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

6. Не се препоръчва

• Да се третира с минерални масла непосредствено преди и след употребата на Делан.

• Да се смесва с продукта на алкални основа и продукти съдържащи сяра.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Гномония 50 г/дка Първо при цъфтеж, следващите 2-3 дни през 10-14 дни
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Ранно кафяво гниене 50 г/дка Първо- преди цъфтеж, второ- по време на цъфтежа, трето- след цъфтежа
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Бяла ръжда 50 г/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Струпясване Venturia inequalis 50 г/дка При сигнал на пункта по прогноза и сигнализация
Нагоре