Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДИАМАНТ® МАКС - Препоръчителна цена - 4.50лв/дка (при доза 120 мл/дка)

Фунгициди

Най-иновативният фунгицид от линията AgCelence

Продукт от концепцията AgCelence, влияещ пряко върху физиологията на растенията и устойчивостта им към стрес

Ползи

  • Kомбинация на най-новия стробилурин F 500 с най-силния триазол
  • Пълна защита от болести във всички житни култури
  • AgCelence ефект срещу стресовите фактори на полето с F 500

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
ПшеницаБрашнеста мана (Erysiphe graminis)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondite)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Жълта ръжда (Puccinia striiformis)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Септориоза по листата (Septoria tritici)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Септориоза по класа (Septoria nodorum)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Фузариоза по класа (Fusarium sp)120-150 мл/дкаизкласяване35 дни
 Жълто-кафяви петна, Дрешлера (Pyrenophora tritici-repentis)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
Ечемикюмрежовидни петна (Pyrenophora teres)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia hordei)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum)150 мл/дкабратене35 дни
РъжЛистен пригор (Rhynchosporium graminicola)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Листна ръжда (Puccinia dispersa)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
ОвесКоронеста (листна) ръжда (Puccinia coronifera)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
ТритикалеБрашнеста мана (Erysiphe graminis)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondita)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Жълта ръжда (Puccinia striiformis)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Септориоза (Septoria tritici)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни

Обща информация

Име ДИАМАНТ® МАКС
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание 85 г/л Пираклостробин, 62,5 г/л Епоксиконазол
Информационен лист за безопасност ДИАМАНТ МАКС
Продуктов лист Етикет Диамант Макс

Диамант макс е двукомпонентен системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лекуващо действие. Фунгицидът съдържа две активни вещества от двете най-големи и ефективни химически групи: триазоли и стробилурини. От тези две групи в продукта са комбинирани двете най-добри активни вещества: най-широкоспектърният и ефикасен триазол - епоксиконазол и най-новият стробилурин на БАСФ – пираклостробин. Епоксиконазолът е разтворен в пираклостробина и след третиране той се поема веднага от зелените части на растенията. Той инхибира диметиламина в стеролната биосинтеза на патогените. Пираклостробин блокира преноса на електрони в дихателната верига на болестите, в резултат на което се прекъсва техният метаболизъм. Успоредно с това пираклостробин повишава скоростта на фотосинтеза и намалява синтеза на хормона етилен, хормонът отделян при стресови ситуации и отговорен за преждевременното стареене на растенията. След третиране Диамант изгражда липофилни депа от активно вещество, които здраво се свързват с восъчния налеп по листа. По този начин активните съставки са здраво свързани към листа, не се губи активно вещество и удължава продължителността на действие.

Различните механизми на действие на активните съставки засилват ефикасността, увеличават спектъра на действие и намаляват риска от поява на резистетност.

2. Работен разтвор: 15-30л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

При борба с неприятели Диамант Макс може да се смесва с Вазтак Нов или Дурсбан.

6. Не се препоръчва:

• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листния тор.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Листна ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 120 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Жълта ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 120 мл/дка Братене- поява на флагов лист
Кафява ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Фузариоза по кълновете 120 мл/дка при изкласяване
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Листен пригор 120 мл/дка. Братене- поява на флагов лист
Листна ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 120 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Жълта ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Кафява ръжда 120 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Нагоре