Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

ДУРСБАН®

Инсектициди

Органофосфорният инсектицид

Органофосфорен инсектицид за борба срещу неприятели по лозя, овощни, технически и житни култури

Ползи

  • Дълго действие – 14-20 дни
  • Фумигиращо действие – действа и чрез изпаренията
  • Широк спектър – надежден и ефикасен срещу икономически важните неприятели

Обща информация

Име ДУРСБАН®
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 480 г/л Хидраметилнон
Информационен лист за безопасност ДУРСБАН

Дурсбан е органофосфорен инсектицид с контактно и стомашно действие. Продукта притежава способността да действа и чрез парите си (фумигиращо действие). При контакт с неприятелите инхибира синтеза на ензима холинестераза. В резултат на това насекомите преустановяват храненето си и загиват. Последействието на Дурсбан е 14-20 дни.

Препоръки при употреба

1. Работен разтвор

• 10 - 30 л/дка за полски култури;

• 40 - 100 л/дка за лозя и овошки.

2. Температурен диапазон на приложение – от 5 °С до 23 °С.

3. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, фунгициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• НЕ се препоръчва смесването с растежни регулатори и противожитни хербициди в житни култури, както и с препарати на алкална основа и бордолезов разтвор.

Нагоре