Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КАНТУС®

Фунгициди

Сигурната защита срещу сиво гниене

Нов високоефикасен фунгицид за борба срещу сиво гниене по лозя

Ползи

  • Сигурно и продължително действие срещу сиво гниене
  • Контактно и трансламинарно действие, добра устойчивост на отмиване от дъжд
  • Допълнително действие срещу патогени от класовете Ascomycetes и Deuteromycetes

Обща информация

Име КАНТУС®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 500 г/л Боскалид
Информационен лист за безопасност КАНТУС

Кантус е трансламинарен фунгицид от ново поколение. Фунгицидното му действие се изразява в стопиране преноса на електрони в дихателната верига на патогена, в резултат на което се блокира растежа на гъбните хифи както върху растителните тъканите, така и вътре в тях. Кантус има отлично действие срещу гъбни патогени от класовете Ascomycetes и Deuteromycetes

2. Работен разтвор -

• Лозя - 40-80 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Приложение в най-горещите часове на деня при

температури над 25 °С.

• Третиране повече от два пъти на сезон.

Нагоре