Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

КАПАЛО®

Фунгициди

Еталон в Германия

Иновация чрез формулация и уникална комбинация от активни вещества

Ползи

  • Контрол на болести вкл. базично гниене
  • Многостранен ефект от три активни вещества и различен механизъм на действие
  • Най- дълга защита- 5-6 седмици
  • Stick & Stay формулация- 100 % усвояване на активните вещества

Обща информация

Име КАПАЛО®
Формулация Суспоемулсия (СЕ)
Съдържание 75 75 г/л Метрафенон, 62,5 75 г/л Епоксиконазол, 200 г/л Фенпропиморф
Информационен лист за безопасност КАПАЛО
Продуктов лист Етикет Капало

Капало съдържа три активни вещества - най-добрия триазол - епоксиконазол, най-ефективното активно вещество срещу брашнеста мана - метрафенон и водещата морфолинова активна субстанция - фенпропиморф. Благодарение на уникалната Stick & Stay формулация, продуктът се прилепя, задържа и прониква максимално бързо в дълбочина в растението. Активните субстанции се разпределят базипетално и акропетално, в резултат на което цялото растение е защитено. Трите активни вещества със своя многосекторен механизъм на действие атакуват патогените в различни “точки” на техния организъм. Капало въздейства на вегетативните и генеративни стадии на жизнения цикъл от развитието на болестите, като спира развитието им и води до тяхното загиване. Различният механизъм на действие на всяко от трите активни вещества гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност. Продължителността на действие на продукта е 5-6 седмици след приложение.

Работен разтвор: 15-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение:

Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

Усвояване от културата

Дъжд паднал 15 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• В зависимост от видовото заплевеляване Капало може да се смесва с Дерби Супер и Палас.

Не се препоръчва:

- Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

- Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор.

Предимства на Stick & Stay формулацията

Благодарение на уникалната формулация на Капало работният разтвор след попадане се прилепя и преразпределя изключително бързо върху зелените части на растенията. По този начин трите активни вещества взаимодействат с по-голяма част от растението и се постига по-ефективно проникване в дълбочина. Епоксиконазолът, разтворен във фенпропиморфа и

метрафенона, обуславя по-бързото му проникване в растението. Активните вещества се разнасят в културата базипетално и акропетално, което е гаранция за защита на растението от корена до класа.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 100 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Базично гниене 100 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата 100 мл/дка
Кафява ръжда 100 мл/дка
Фузариоза по кълновете 100 мл/дка
Нагоре