Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КОЛИС®

Фунгициди

Контрол на болестите и подобрена физиология на лозята

Двукомпонентен системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие за борба срещу брашнеста мана по лозата

Ползи

  • Сигурна и надеждна защита срещу брашнестата мана
  • Допълнително действие срещу сиво и пеницилийно гниене по лозата
  • Подобрено физиологично състояние на лозите
  • Отлична селективност към културата

Обща информация

Име КОЛИС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Крезоксим-метил, 200 г/л Боскалид
Информационен лист за безопасност КОЛИС

Колис е двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Разнася се акропетално и трансламинарно в растението. Предизвиква блокиране на обмяната на веществата, стопиране транспорта на митохондрии, инхибиране производството на необходимите вещества за развитие на патогена. Спира растежа на хифите както върху тъканите, така и вътре в тях и като краен резултат –причинителят на болестта е напълно унищожен. Тази уникална комбинация осигурява много добро превантивно действие срещу причинителя на сивото гниене (съдържа боскалид) и е надеждна защита особено при чувствителните на тази болест сортове лози / по данни от опити във Франция/.

2. Работен разтвор :

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата – системен продукт, който

навлиза в растението благодарение на своето акропетално и трансламинарно предвижване.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременна борба с обикновена мана може да се смесва с Орвего, Акробат Плюс и Акробат Р.

6. Не се препоръчва

• Прилагането в най-горещите часове на деня при темперaтури над 25 °С. Не е препоръчително

употреба му повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от предобиване на резистентност на патогените. Най-добре да се редуват пръсканията с Вивандо.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 50 мл/дка Третиране през интервал 7-10 дни
Нагоре