Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КОРУМ®

Хербициди

Специален хербицид за бобови култури и соя

Селективен двукомпонентен хербицид за борба с широколистни и житни плевели при фасул, градински грах, фуражен грах, соя, люцерна.

Ползи

  • Контрол върху житни и широколистни плевели
  • Висока селективност= здрави растения
  • Широк прозорец на приложение

Обща информация

Име КОРУМ®
Формулация Разтворим във вода концентрат (СЛ)
Съдържание 22,4 г/л Имазамокс, 480 г/л Бентазон
Информационен лист за безопасност КОРУМ

Имазамокс е активно вещество, от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

Бентазон е контактно активно вещество от семейството на бензотиадиазините.

Поема се чрез надземните части на растенията, нарушава фотосинтезата и плевелите бързо загиват. Ефектът е видим още на третия ден след третирането. Успехът от борбата срещу плевелите зависи в най-голяма степен от обилното, равномерно и качествено напръскване на листната маса.

Светлото, слънчево и стимулиращо активния растеж време усилва хербицидното действие, а хладното, мрачно време или продължителна суша, задържащи растежа на плевелите или намаляващи тургора им, могат да намалят ефекта от хербицида. Комбинацията на двете активни вещества е устойчив метод в борбата срещу появата на резистентност у някои плевелни видове.

Приготвяне на работния разтвор:

• преди третиране се проверява чистотата и изправността на пръскачката и дюзите;

• определя се разходът на работен разтвор;

• резервоарът на пръскачката се напълва от 1/2 до 2/3 с вода;

• изчисленото количество препарат се излива в резервоара и се разбърква;

• След разтварянето на продукта добавете при необходимост аджуванта ДЕШ.

• Резервоарът се допълва догоре с вода и се разбърква, докато работният разтвор се хомогенизира напълно;

• започва се пръскането, като се има предвид, че е много важно доброто и равномерно напръскване на листната маса;

• по време на пръскането работният разтвор трябва да се разбърква постоянно чрез механична бъркалка или връщане на част от разтвора обратно в резервоара;

• след прекъсвания на работата разтворът трябва отново да се разбърка старателно

Нагоре