Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КУМУЛУС®

Фунгициди

Класика в борбата срещу брашнеста мана

Контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие за борба срещу брашнеста мана по лоза и ябълка

Ползи

  • Безкомпромисно решение срещу брашнестата мана
  • Бързо начално действие и устойчивост на измиване от дъжд
  • Отлично средство за редуване със системните фунгициди (триазоли и стробилурини)

Обща информация

Име КУМУЛУС®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 800 г/кг Сяра
Информационен лист за безопасност КУМУЛУС

Кумулус ДФ е контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие. Благодарение на фумигантното си действие продуктът прониква и се разтваря в клетъчната обвивка на гъбните патогени. Нарушава редица дехидрационни и дихателни процеси, в следствие на което се спира нарастването дори и на вече развилия се мицел, като същевременно се убива и жизнеността на спорите. Кумулус ДФ има допълнително действие и срещу вредните видове акари по овощни култури и лозя, като потиска тяхното размножаване.

2. Работен разтвор:

Лозя - 40-60 л/дка

Овощни – 60-100 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Продукта не прониква в културата, има контактно предпазно и газово дейстие.

• Кумулус е контактен продукт, който притежава предпазно и газово дейстие. Като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва - Да се прилага при температури под 10°С поради невъзможност за проявление на фумигиращите свойства на Кумулус, както и при силно слънчево греене с темперaтури над 25°С

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по лист, корен 750 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по лист, корен 750 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Болести по лист, корен 600-900 гр/дка І пръскане при разпукване на пъпките, следващите съвпадат с тези срещу струпясването
Нагоре