Решения в земеделието България
Решения в земеделието

МАСАЙ®

Инсектициди

Нов инсекто-акарицид от БАСФ

Инсекто-акарицид за борба срещу различни видове вредни акари и листни въшки по лозя, овощни култури и зеленчуци

Ползи

  • Бърз и траен ефект
  • Широк спектър на действие, включително срещу червен овощен акар, крушова бълха и листни въшки
  • Ефективен срещу летните яйца, ларвите и възрастните акари

Обща информация

Име МАСАЙ®
Формулация Диспергируем във вода прах (ВП)
Съдържание
Информационен лист за безопасност Масай

Тебуфенпирад е инхибитор на митохондриалния електронен транспорт. Този механизъм действа на молекулярно ниво като нарушава електронният транспорт в Комплекс І в митохондрия, оттам се блокира производството на аденозин трифосфат – източник на жизнена енергия за повечето биохимични реакции.

Ефикасен е срещу летните яйца и всички подвижни стадии на акарите, както и срещу листните въшки.

Препоръки при употреба

1) Разход на работен разтвор

• Лозя - 40-60 л/дка

• Овощни – 60-100 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

2) Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Нагоре