Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

ОЗИРИС®

Фунгициди

Специалистът срещу ръжди и фузариум

Системен фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу болести по пшеница и ръж

Ползи

  • Отлично покритие на класа дори под плевите за максимален контрол на болестите
  • Изключително бързо свързване на капките от работния разтвор с растителните тъкани
  • Ефективен дори в случай, че вали дъжд веднага след приложение

Обща информация

Име ОЗИРИС®
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 27,5 г/л Метконазол, 37,5 г/л Епоксиконазол
Информационен лист за безопасност ОЗИРИС

Озирис е системен фунгицид за борба срещу гъбните болести по житните култури с предпазно и лечебно действие. Активните вещества се поемат изключително бързо от зелените части на растението и се придвижват по тъканите, като достигат до всички вегетативни органи.

Препаратът притежава бързо инициално действие като инхибира синтеза на ергостерол в клетките на патогена. Съчетанието между активните вещества и допълнителните коформуланти позволяват изключително бързо прилепване и усвояване на Озирис в растението.

2. Работен разтвор: 15-30 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при темперaтури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Благодарение на коформулантите във формулацията дъжд паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

6. Не се препоръчва:

• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 200 мл/дка
Коронеста ръжда 200 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 200 мл/дка
Листен пригор 200 мл/дка
Мрежовидни петна 200 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 200 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Жълта ръжда 200 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Кафява ръжда 200 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Листен пригор 200 мл/дка Братене
Фузариоза по кълновете 200 мл/дка Начало на цъфтеж
Хелминтоспориоза 200 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 200 мл/дка Братене - начало на вретенене на пшеницата
Кафява ръжда 200 мл/дка
Листни петна 200 мл/дка Братене
Ринхоспориоза 200 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 200 мл/дка
Кафява ръжда 200 мл/дка Поява на флагов лист-изкласяване
Листен пригор 200 мл/дка
Ринхоспориоза 200 мл/дка
Нагоре