Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПИКТОР® - Премиум фунгицид в рапица и слънчоглед + 15% средно по-високи добиви

Фунгициди

Препоръчителна цена от 4.14 лв/дка(при доза 30 мл/дка)

100 лева за всеки 20 л обратно в банковата Ви сметка

* Повече информация за промоцията може да намерите в секция : Изтегляне на документи

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес

Ползи

  • По-високи добиви средно с 15% (2010-2016г)
  • Подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес
  • Повишено маслено съдържание
  • Цялостна защита срещу всички важни болести

Дози и момент на приложение

     
Пиктор в слънчоглед
Пиктор в рапица

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
СлънчогледФома (Lepospheria lindquistii)40 мл/дкабутонизация (последно влизане с наземна техниика)30 дни
 Фомопсис (Phomopsis helianthi)50 мл/дкабутонизация (последно влизане с наземна техниика)
30 дни
 Алтернария (Alternaria spp.)30-50 мл/дканачало на цъфтеж30 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50 мл/дканачало на цъфтеж
30 дни
 Сиво гниене (Botrytis cinerea)50 мл/дканачало на цъфтеж
30 дни
РапицаФома (Phoma lingam)50 мл/дка
начало на цъфтеж
28 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50 мл/дка
начало на цъфтеж
28 дни
 Алтернария (Alternaria brassicae)50 мл/дканачало на цъфтеж
28 дни

Обща информация

Име ПИКТОР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 200 г/л Боскалид, 200 г/л Димоксистробин
Информационен лист за безопасност Информация за безопастност - ПИКТОР
Продуктов лист Етикет Пиктор

Пиктор е двукомпонентен, широкоспектърен фунгицид. Попаднал върху листната повърхност, Пиктор се разпределя по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. След третиране с Пиктор се подобрява фотосинтезата, по-пълно се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес - високи температури, засушаване, градушка и др. Пиктор редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене). В резултат е налице подобрено физиологично състояние, нормална вегетация и предотвратяване на преждевременното узряване. Пиктор спира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени. Пиктор предотвратява проникването на кълновете на спорите в зелените тъкани (предпазно действие), блокира развитието на гъбните хифи (стопиращо действие), предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Механизмът на действие на Пиктор го прави изключително ефикасен срещу склеротиния, ботритис,aлтернария, фома, фомопсис и др.

Пиктор осигурява допълнителен физиологичен ефект върху културните растения. След третиране с Пиктор се подобрява фотосинтезата, по-пълно се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес - високи температури, засушаване и др. Пиктор редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене). В резултат е налице нормална вегетация

(подобрено физиологично състояние) и предотвратяване на преждевременното узряване. Пиктор - осигурява здрави растения и по-висок добив!!!

2. Работен разтвор: 15 - 30 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. При едновременна борба с неприятели Пиктор може да се смесва с Вазтак Нов, но при спазване на всички изисквания за третиране с инсектициди.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Алтернария по слънчоглед 50 мл/дка Начало на цъфтеж
Склеротиня 50 мл/дка Начало на цъфтеж
Фома 40 мл/дка Бутонизация (последно влизане с наземна техника)
Фомопсис 50 мл/дка Бутонизация (последно влизане с наземна техника)

Ретенго

За моя личен успех в слънчоглед, царевица и бобови

Фунгицид от концепцията Agcelence, който защитава растенията от болести и същевременно подобрява физиологичното им състояние и устойчивостта на стрес.

Ретенго
Нагоре