Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПОЛИРАМ®

Фунгициди

Фунгицидът с много добра поносимост към културите

Широкоспектърен контактен фунгицид с предпазно действие за борба срещу болести по лозя, овощни и зеленчукови култури

Ползи

  • Отлично предпазно действие срещу болестите
  • Много добра прилепимост и устойчивост на измиване
  • Стимулиране растежа и развитието на културите

Обща информация

Име ПОЛИРАМ®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 700 г/кг Метирам
Информационен лист за безопасност ПОЛИРАМ

Полирам е органичен контактен фунгицид от групата на дитиокарбаматите. Продуктът атакува спорите и мицела на причинителите на болестите. Прилага се превантивно, за да се осигури контакт с гъбните патогени още в началото на заразата и по този начин да се предотврати покълнването на спорите, развитието на мицела и проникването му в паренхимната тъкан на листната маса.

2. Работен разтвор

• Лозя - 40-80 л/дка

• Плодове - 60-100 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

2. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи температури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

3. Усвояване от културата

• Полирам притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Най-добър ефект се постига, когато Полирам се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Интервала между две третирания е 7-10 дни, но при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

4. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

5. Не се препоръчва - използване през най-горещите часове на деня при температура над 25 °С.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Алтернария 200 г/дка Преди поява признаците на болестта
Мана по домати 200 г/дка Преди поява признаците на болестта
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Кафяви петна 200 гр/дка Превантивно, преди появата на болестта или най-късно при откриване на първи признаци
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Обикновена мана по тютюна 200 г/дка Преди поява признаците на болестта
Нагоре