Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Контакти

ПРИАКСОР®

Фунгициди

Бъдещето днес!

Първият фунгицид, комбинация от най-новият SDHI и най-новият Стробилурин от БАСФ за борба срещу болестите в зърненожитните култури

Ползи

Ползи

  • Първият фунгицид, комбинация от най-новия SDHI и най-новия Стробилурин от БАСФ
  • Нов клас растителна защита за нова генетика
  • Дълго действие за сигурен контрол на болести
  • Уникална мобилност дори в новият прираст
  • По-добро усвояване на водата и хранителните вещества
  • По-добро преодоляване на стресовите фактори
  • С AgCelence ефект за по-наситено зелени растения

Доза и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
ПшеницаРъжди (Puccinia spp.) поява на флагов лист - изкласяване 
 Жълто кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis) братене - поява на флагов лист 
 Септориози (Septoria ssp.)50-100 мл/дкабратене - изкласяване35 дни
 Брашнеста маса (Erysiphe graminis) братене - начало на вретенене 
 Снежна плесен (Monographella nivalis) веднага след снеготопенето 
ЕчемикМрежести петна (Pyrenophora teres) братене -изкласяване 
 Листен пригор (Rhynchosporium secalis) братене - изкласяване 
 Ръжди (Puccinia spp.)50-100 мл/дкапоява на флагов лист - изкласяване35 дни
 Рамулария (Ramularia collocygni) братене - изкласяване 
 Брашнеста мана (Erysiphe graminis) братене - начало на вретенене 

Обща информация

Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Информационен лист за безопасност ПРИАКСОР
Продуктов лист Етикет Приаксор

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност. След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие.

Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията.

Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Снежна плесен 75 мл/дка
Нагоре